Oferta Stomatologia Błony RTG stomatologiczne

błony stomatologiczne

Dentystyczna błona rentgenograficzna do radiografii wewnątrzustnej przy bezpośredniej ekspozycji
Błona rtg dentystyczna KODAK INSIGHT1 to wysokiej jako ci dentystyczna błona rentgenograficzna nadająca
się do wszelkich badań wewnątrzustnych. Wyrób ten jest zgodny ze wszystkimi typami urządzeń stosowanych w
łańcuchu zobrazowań radiograficznych
Cechy charakterystyczne błony dentystycznej KODAK INSIGHT to:
• bardzo duży kontrast
• nadzwyczaj duża czułość
• Wg normy ISO 3665 błona ta należy do :
- klasy światłoczułości F, gdy jest obrabiana w procesorze automatycznym z transportem wałkowym
• - klasy światłoczułości E, gdy jest obrabiana w innych warunkach obróbki automatycznej lub ręcznej
• małe zadymienie podłoża
• bardzo duża ostrość
• radiogramy o dużym połysku
• niezmienność dla różnych warunków obróbki
Błona dentystyczna KODAK INSIGHT to błona z dwustronną emulsją nałożoną na niebieskie podłoże
poliestrowe. Każda błona jest pakowana we własnym pakiecie. Każdy pakiet jest naświetlany bezpośrednio
promieniami Roentgena (niepotrzebny jest ekran).

Inne rodzaje błon stomatologicznych:
FILMY WEWNĄTRZUSTNE
- KODAK ULTRASPEED
- KODAK INSIGHT

FILMY ZEWNĄTRZUSTNE
- FILMY CZUŁE NA WIDMO ZIELONE
- EKTAVISION

ODCZYNNIKI CHEMICZNE I AKCESORIA

Zapytaj o mnie

Zapytanie ofertowe

wszystkie pola są wymagane